Miễn phí vận chuyển lên đến 100KM
Khuyến mại Sốc|Hali khuyến mại HOT|Điện máy Hali
DANH MỤC SẢN PHẨM
Mua hàng
Điều hòa 1 chiều daikin  inverter 12000 BTU,FTKQ35SVMV
11.790.000 ₫
Giá niêm yết:  13.788.000 ₫
Điều hòa 1 chiều daikin inverter 12000 BTU,FTKQ35SVMV
Điều hòa một chiều daikin inverter 9000BTU,FTKQ25SVMV
9.590.000 ₫
Giá niêm yết:  11.268.000 ₫
Điều hòa một chiều daikin inverter 9000BTU,FTKQ25SVMV
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32, FTKC25NVMV/RKC25NVMV
10.190.000 ₫
Giá niêm yết:  11.990.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32, FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
20.990.000 ₫
Giá niêm yết:  21.699.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
28.999.000 ₫
Giá niêm yết:  32.900.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
11.999.000 ₫
Giá niêm yết:  13.590.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
14.299.000 ₫
Giá niêm yết:  15.990.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
21.999.000 ₫
Giá niêm yết:  26.820.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32 cao cấp
Điều hòa Daikin tủ đứng 1 chiều 26.600 BTU,FVY71LAVE3/R71LUV15
32.390.000 ₫
Giá niêm yết:  20.290.000 ₫
Điều hòa Daikin tủ đứng 1 chiều 26.600 BTU,FVY71LAVE3/R71LUV15
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32
33.999.000 ₫
Giá niêm yết:  38.090.000 ₫
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32
Điều hòa Daikin tủ đứng 2 chiều 26.600 BTU
35.999.000 ₫
Giá niêm yết:  38.900.000 ₫
Điều hòa Daikin tủ đứng 2 chiều 26.600 BTU
Điều hòa Daikin tủ đứng 2 chiều 28.000 BTU Gas R410
32.999.000 ₫
Giá niêm yết:  37.900.000 ₫
Điều hòa Daikin tủ đứng 2 chiều 28.000 BTU Gas R410
Điều hòa Daikin một chiều R32
7.699.000 ₫
Giá niêm yết:  8.290.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều R32
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
9.990.000 ₫
Giá niêm yết:  10.990.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
12.499.000 ₫
Giá niêm yết:  13.490.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
18.999.000 ₫
Giá niêm yết:  20.900.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
25.999.000 ₫
Giá niêm yết:  30.900.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
12.290.000 ₫
Giá niêm yết:  14.500.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
10.390.000 ₫
Giá niêm yết:  11.900.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
18.790.000 ₫
Giá niêm yết:  22.300.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
26.990.000 ₫
Giá niêm yết:  30.800.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R32-2016
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
13.590.000 ₫
Giá niêm yết:  15.190.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410
Điều hòa Daikin một chiều R410,FTNE25MV1V9/RNE25MV1V
7.990.000 ₫
Giá niêm yết:  8.590.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều R410,FTNE25MV1V9/RNE25MV1V
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410,FTKS25GVMV/RKS25GVMV-01
11.890.000 ₫
Giá niêm yết:  12.890.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều Inverter R410,FTKS25GVMV/RKS25GVMV-01
Điều hòa Daikin một chiều R410
15.790.000 ₫
Giá niêm yết:  16.590.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều R410
Điều hòa Daikin một chiều R410,FTNE35MV1V9/RNE35MV1V
10.490.000 ₫
Giá niêm yết:  10.790.000 ₫
Điều hòa Daikin một chiều R410,FTNE35MV1V9/RNE35MV1V
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32,FTXM25HVMV/RXM25HVMV
10.690.000 ₫
Giá niêm yết:  12.190.000 ₫
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32,FTXM25HVMV/RXM25HVMV
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32,FTXM35HVMV/RXM35HVMV
13.290.000 ₫
Giá niêm yết:  14.790.000 ₫
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R32,FTXM35HVMV/RXM35HVMV
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R410
23.990.000 ₫
Giá niêm yết:  27.200.000 ₫
Điều hòa Daikin hai chiều Inverter R410